۰
سبد خرید من
    هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

Marvel’s Spider-Man 2: تمام لباس ها و نحوه باز کردن قفل آنها (پارت دوم)…با مجله پی اس پارک همراه ما باشید…

Marvel’s Spider-Man 2: تمام لباس ها و نحوه باز کردن قفل آنها (پارت دوم)…با مجله پی اس پارک همراه ما باشید…

Hybrid Suit

لباس هیبریدی پس از رسیدن به سطح 6 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 30 Tech Parts, 1 City Token

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Amazing Suit

لباس شگفت انگیز پس از رسیدن به سطح 8 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 30 Tech Parts, 1 City Token

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Amazing 2 Suit

لباس شگفت انگیز 2 به طور خودکار پس از رسیدن به سطح 9 باز می شود.

Crafting Requirements: 35 Tech Parts, 1 City Token

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Spider-Man 2099 Black Suit

لباس سیاه Spider-Man 2099 پس از رسیدن به سطح 11 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 35 Tech Parts, 2 Rare Tech Parts
Styles Cost: 15 Tech Parts

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Scarlet Spider Suit

لباس Scarlet Spider Suit به طور خودکار پس از رسیدن به سطح 14 باز می شود.

Crafting Requirements: 40 Tech Parts, 2 City Tokens
Styles Cost: 15 Tech Parts

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Superior Suit

لباس Superior Suit پس از رسیدن به سطح 15 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 40 Tech Parts, 2 City Tokens
Styles Cost: 20 Tech Parts, 1 City Token

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Anti-Ock Suit

لباس Anti-Ock پس از رسیدن به سطح 17 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 40 Tech Parts, 2 City Tokens
Styles Cost: 20 Tech Parts

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Arachknight Suit

لباس Arachknight پس از رسیدن به سطح 20 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 45 Tech Parts, 3 City Tokens
Styles Cost: 40 Tech Parts, 2 City Tokens

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Into the Spider-Verse Noir Suit

Into the Spider-Verse Noir Suit پس از رسیدن به سطح 22 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 50 Tech Parts, 4 City Tokens

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Homemade Suit

لباس خانگی پس از رسیدن به سطح 23 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 50 Tech Parts, 4 City Tokens

 تمام لباس های بازی Spider man 2

Spider-Punk

لباس اسپایدر پانک پس از رسیدن به سطح 26 به طور خودکار باز می شود.

Crafting Requirements: 55 Tech Parts, 2 Rare Tech Parts
Styles Cost: 30 Tech Parts

 تمام لباس های بازی Spider man 2